חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול כפל וחילוק שברים