חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  חילוק ארוך עם שארית