חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול משוואה בנעלם אחד