חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול מסכם פעולות חשבון ללא מחשבון