חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  חוקי חזקות - חזקה של חזקה