חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  חיבור וחיסור חזקות