חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מבוא לשתי משוואות בשני נעלמים - שיטת הבידוד