חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  סכום הזוויות במשולש וזווית חיצונית במשולש