חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לטרפז שאלה 4