חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול ערך מוחלט