חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול ניסוח מחדש שאלה 2