חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר מעוין שאלה 4