חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול אותיות ומספרים שאלה 2