חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול שאלות 4-7