חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הוצאת גורם משותף