חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  כפל סוגריים בסוגריים