חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  סיכום פעולות באיברים אלגברים