חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר להסתברות שאלה 5