חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לקומבינטוריקה שאלה 1