חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לאותיות ומספרים שאלה 5