חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לשאלת ממוצע 6