חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מבוא לטרפז ישר זווית