חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לדלתון שאלה 2