חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר מקבילית שאלה 3