חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסקה מתרשים - נקודות