חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לבעיות הספק שאלה 5