חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לפעולות מומצאות שאלה 4- פעולה כפולה