חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  בעיות חפיפה שאלה 6