חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לתרגול 1