חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מבוא לערך מוחלט