חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לחיובי שלילי שאלה 3