חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מבוא לזוגי ואי זוגי