חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לזוגי אי זוגי שאלה 1