חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול ניסוח מחדש שאלות 4-6