חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול ניסוח מחדש שאלות 7-10