חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  תרגול אנלוגיות 1