חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לתרגול אנלוגיות 2