חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  שורשים דגשים חשובים