חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  מעבר משורש לחזקה ולהיפך