חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  משוואות שורשים