חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הצגת טיעוניים מרכזיים בגוף החיבור