חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  שטחים מושחרים שאלה 5