חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר למחומש משוכלל שאלה 3