חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר למתומן משוכלל שאלה 1