חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  זווית היקפית וזווית מרכזית במעגל