חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  זוויות נגדיות במרובע החסום במעגל