חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  שטח והיקף מעגל