חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  הסבר לשאלת מעגלים 2