חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  סכום זוויות במשולש וזווית חיצונית למשולש - שאלות