חזור לשיעור הקודם עבור לשיעור הבא  

  גובה, חוצה זווית ותיכון במשולש - הסבר לשאלות